banner

Aplikacja na stanowisko:

Specjalista ds. kontroli w Wydziale Kontroli Funduszy (136756)

Nazwa komórki organizacyjnej:

Biuro Kontroli i Audytu

Numer ogłoszenia:

BKAsp54/2024

Osoba odpowiedzialna:

Eliza Chęcielewska eliza.checielewska@klimat.gov.pl

Wyniki

Treść zgłoszenia:

PLIK

Informacje o wynikach:

Link do wyniku