banner

Aplikacja na stanowisko:

Główny specjalista ds. zarządzania działaniami FEnIKS i POIiŚ w Wydziale Zarządzania POIiŚ (136765)

Nazwa komórki organizacyjnej:

Departament Funduszy Europejskich

Numer ogłoszenia:

DFEgłsp53/2024

Osoba odpowiedzialna:

Grażyna Strządała grazyna.strzadala@klimat.gov.pl

Wyniki

Treść zgłoszenia:

PLIK

Informacje o wynikach:

Link do wyniku