banner

Aplikacja na stanowisko:

Specjalista ds. Konwencji Waszyngtońskiej (CITES) w Wydziale do spraw CITES (136660)

Nazwa komórki organizacyjnej:

Departament Ochrony Przyrody

Numer ogłoszenia:

DOPsp51/2024

Osoba odpowiedzialna:

Nikandra Wiśniewska Nikandra.Wisniewska@klimat.gov.pl

Wyniki

Treść zgłoszenia:

PLIK

Informacje o wynikach:

Link do wyniku