banner

Aplikacja na stanowisko:

Sekretarka

Nazwa komórki organizacyjnej:

Ministerstwo Klimatu i Środowiska

Numer ogłoszenia:

Sek1/2024

Osoba odpowiedzialna:

Izabella Tasdemir

Wyniki

Treść zgłoszenia:

PLIK

Informacje o wynikach:

Link do wyniku