banner

Aplikacja na stanowisko:

Młodszy specjalista ds. monitoringu KPO w Wydziale Analiz i Koordynacji Finansowania ( 136279)

Nazwa komórki organizacyjnej:

Departament Funduszy Europejskich

Numer ogłoszenia:

DFEmłsp47/2024

Osoba odpowiedzialna:

Grażyna Strządała grazyna.strzadala@klimat.gov.pl

Wyniki

Treść zgłoszenia:

PLIK

Informacje o wynikach:

Link do wyniku